top of page
  • Writer's pictureISHCMC

COVID-19 UPDATE: Change in Protocols - Korean and Vietnamese

Please find copies of our recent COVID-19 update which has protocols in both Korean and Vietnamese below:


아래에서 한국어와 베트남어로 프로토콜을 업데이트한 최신 COVID-19 사본을 찾으십시오.Vui lòng tìm các bản sao COVID-19 gần đây của chúng tôi đã cập nhật các giao thức bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt bên dưới:33 views

Comments


bottom of page